Tiếng Việt

Tin tuyển dụng

Nhằm đáp ứng các nhu cầu của khách hàng & sự phát triển của công ty, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên năng động, sáng tạo, có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt tham gia công ty tại vị trí Quản lý quan hệ khách hàng.