Tiếng Việt

Sự kiện này đã diễn ra thực sự tuyệt vời và hoàn hảo. Nó là một cột mốc quan trọng trong việc mở rộng và nâng cao hình ảnh của Shantui tại Việt nam. Chúng tôi thực sự cảm ơn bạn vì công tác tổ chức chi tiết và tỉ mỉ của bạn cũng như sự hiểu biết sâu sắc của bạn về văn hóa và sản phẩm của Shantui. Chúng tôi thực sự đánh giá cao sự quản lý chuyên nghiệp và những cống hiến của bạn cho sự thành công của chương trình này.

Mr. WANG FANG -

Phó chủ tịch Tập đoàn Máy xây dựng Shantui, Trung Quốc