Tiếng Việt

Giới thiệu

Goodwill lên ý tưởng, thiết kế và tổ chức thực hiện chương trình sự kiện, hội nghị, hội thảo, triển lãm và truyền thông dựa trên yêu cầu của khách hàng nhằm đạt được các mục tiêu mà sự kiện đó hướng tới. Với khả năng bao quát chương trình và kỹ năng làm việc chi tiết, cam kết về thời hạn và chất lượng, Goodwill hướng đến sự hoàn mỹ trong từng sự kiện.


Sứ mệnh của Goodwill
•    Trở thành đối tác lâu dài cung cấp dịch vụ phù hợp, trọn gói và sáng tạo đến từng khách hàng.
•    Tích cực đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng và xã hội.
•    Vun đắp môi trường làm việc công bằng nơi từng cá nhân có cơ hội phát triển, được cống hiến và tận hưởng cuộc sống. 


Văn hóa Goodwill
•    Luôn lắng nghe và tôn trọng khách hàng lẫn đối tác
•    Luôn làm việc tập trung, chăm chỉ, chi tiết
•    Luôn tiếp cận vấn đề theo phương châm đơn giản, cùng có lợi  


Giá trị
•    Chúng tôi luôn quan tâm và nỗ lực Sáng tạo không ngừng nghỉ.
•    Chúng tôi cung cấp các dịch vụ một cách Toàn diện và Hiệu quả.
•    Quan điểm của chúng tôi là mang đến sự Khác biệt cho khách hàng.