Tiếng Việt

Con người Goodwill

Chúng tôi luôn nỗ lực sáng tạo và áp dụng các phương pháp làm việc hiệu quả; luôn tận tâm, nhiệt huyết để cùng nhau hỗ trợ và chia sẻ vì mục tiêu phát triển chung của khách hàng, doanh nghiệp và đối tác.


Con người Goodwill hành động nhất quán theo các phương châm:
•    Tận tâm & Trung thực (Sincere & Honest)
•    Kỷ luật & Trách nhiệm (Discipline & Responsible)
•    Kiên định & Thẳng thắn (Consistent & Straight forward)
•    Lắng nghe & Chia sẻ (Listening & Sharing)
•    Đổi mới & Sáng tạo (Innovative & Creative)
•    Luôn hướng tới sự tối ưu (Think Win – Win)